Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
Het Zeeuws gebiedsprogramma beschrijft maatregelen om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebied te verminderen. Onderdeel van dit programma is een sociaaleconomische effectenanalyse (SEEA). Het doel van een SEEA is om de effecten van de maatregelen op de brede welvaart in de regio te bespreken en in kaart te brengen. Deze rapportage beschrijft de eerste uitkomsten en stappen van de SEEA.

Stikstofmaatregelen: de effecten op brede welvaart

HZ University of Applied Sciences 13 juli 2023
|