Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
De brede welvaart zoals inwoners in Vlissingen die ervaren is relatief laag, maar de verschillen tussen de wijken zijn groot. De meerderheid is tevreden met de persoonlijke situatie, maar er heerst over de collectieve situatie (o.a. lokaal bestuur) minder tevredenheid. Dit onderzoek benoemt zaken die bestendigd dienen te worden alsook vier aandachtsgebieden voor de gemeente Vlissingen.

Leven in Vlissingen

HZ University of Applied Sciences 17 oktober 2023
|