Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
Hoe kijken inwoners van de Bevelanden aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? En in hoeverre verschilt dit met de rest van Zeeland? Dit onderzoek biedt een cijfermatige scan van thema's zoals kwetsbaarheid, arbeid, bereikbaarheid, wonen, milieu, en verbondenheid en vertrouwen. Daarnaast geeft het denkrichtingen mee om de brede welvaart in de Bevelanden te vergroten.

Leven in de Bevelanden

HZ University of Applied Sciences 10 oktober 2022
|

Leven in de Bevelanden