Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
Brede welvaart is een thema wat steeds meer aandacht krijgt van beleidsmakers, onderzoekers, en andere professionals. Maar beleidsmatig en structureel aan brede welvaart werken is nog grotendeels onbekend terrein, waardoor het in de praktijk brengen ervan vaak nog uitdagingen oplevert. HZ KCZS heeft meegeschreven aan het NNBW-magazine ‘Brede welvaart: van perspectief naar praktijk’, waarin voorlopige lessen, randvoorwaarden, en uitdagingen zijn beschreven.

HZ KCZS schrijft voor magazine 'Brede welvaart: van perspectief naar praktijk'

HZ University of Applied Sciences 05 maart 2024
|

Wat is het Nationaal Netwerk Brede Welvaart (NNBW)?

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (HZ KCZS) is onderdeel van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart (NNBW).  In dit netwerk bundelen verschillende organisaties, variërend van Rijksoverheid tot onderzoeksinstellingen tot gemeenten, de krachten om te leren over en te werken aan brede welvaart als kader voor de beleidspraktijk. Samen onderzoeken we hoe het concept ‘brede welvaart’ vorm moet krijgen in het bepalen, uitvoeren en monitoren van beleid. In dit netwerk worden ook de uitdagingen geïdentificeerd die komen kijken bij het werken aan (en met) brede welvaart in de praktijk. Naast handvatten voor de praktijk zoeken we binnen dit netwerk naar verdere aanscherping op de definitie van het concept brede welvaart en alle thema’s die er omheen hangen. Want brede welvaart laat zich niet makkelijk definiëren, en het is ook niet eenvoudig om duidelijk af te kaderen wat er wel en niet onder brede welvaart valt. Toch is het belangrijk om naast handvatten voor de praktijk, deze aandacht voor de theoretische ontwikkeling van brede welvaart te houden. 

Gebiedsgericht werken

Om meer inzicht te krijgen in de bovenstaande uitdagingen, en om de beleidspraktijk vooruit te helpen, wordt er in verschillende ‘communities of practice’ gewerkt aan kennisontwikkeling op vijf gebieden. Iedere community werkt aan één of meerdere praktijkcasussen die momenteel speelt/spelen in Nederland, waarbij brede welvaart een rol kan spelen in het maken van keuzes en beoordelen van beleid binnen deze casussen. In elke community zijn beleidsmedewerkers vanuit de landelijke en regionale overheid betrokken, alsook onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. 

HZ KCZS coördineert de community ‘Basis voor gebiedsgericht werken’: hoe kan brede welvaart (als denkkader) helpen om de juiste (beleids)keuzes te maken voor een specifiek gebied? Want wat belangrijk is voor brede welvaart, wordt deels bepaald door het gebied zelf. Het is niet altijd mogelijk en wenselijk om beleid wat op landelijk gebied is uitgedacht over een regio ‘uit te rollen’. Wat er kan en wat er werkt varieert enorm per gebied. Daarom is het belangrijk om bij het vormgeven van beleid voor een specifieke regio op de hoogte te zijn van a) de situatie rondom brede welvaart en b) de gewenste situatie rondom brede welvaart in dit gebied. Binnen deze community rondom gebiedsgericht werken kijken we hoe dat in zijn werk gaat bij het uitwerken van de regiovisie die in Zeeuws-Vlaanderen door de drie gemeenten is opgesteld. Daarnaast kijken we naar de uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in Overijssel. Daar wordt nu in beeld gebracht wat de sociaal-economische effecten zijn van beleid dat in eerste instantie is gericht op natuurbescherming en herstel. 

Magazine en voorlopige uitkomsten

Aan de hand van bovenstaande twee voorbeelden leren we als community, maar ook als kenniscentrum, over de mogelijkheden, randvoorwaarden, en uitdagingen waar je mee te maken hebt als je met brede welvaart in de praktijk werkt. Op 5 maart 2024 is het online magazine 'Brede welvaart: van perspectief naar praktijk' verschenen, waarin alle vijf de communities hun voorlopige inzichten delen. HZ KCZS heeft een hoofdstuk over gebiedsgericht werken geschreven, waarin beide casussen (Zeeuws-Vlaanderen en Overijssel) aan bod komen. Het volledige magazine is hier te vinden.