Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
In het gebiedsprogramma legt de Provincie Zeeland vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. Het gebiedsprogramma beschrijft meerdere maatregelen die voor doelbereik moeten zorgen. HZ KCZS mocht op basis van deze maatregelen een sociaaleconomische impactanalyse (SEIA) uitvoeren. Zo is samen met inhoudelijk experts van de Provincie Zeeland beredeneerd wat de verwachte korte-, middellange- en lange-termijneffecten van de maatregelen zijn op brede-welvaartthema’s als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, subjectief welzijn en werkgelegenheid. We deden dit op basis van de Theory of Change-methodiek.

De SEIA biedt antwoord op de volgende vragen:
1. Wat zijn de mogelijke effecten van de maatregelen uit het gebiedsprogramma op de brede welvaart in de regio?
2. Welke veranderingen op korte, middellange en lange termijn leiden tot deze effecten?
3. Hoe zetten de maatregelen deze veranderingen in gang?

In deze rapportage beschrijven wij de uitkomsten van zes uitgewerkte SEIA’s, reflecteren wij op het onderzoeksproces en geven wij suggesties voor vervolgstappen.

Concept Zeeuws Gebiedsprogramma 1.0 SEIA koplopermaatregelen

05 april 2024
|

Volledig rapport

Aanvullende informatie

Klik hier voor uitleg over de Theory of Change - methodiek