Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek.

Inhoudsopgave

Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten

HZ University of Applied Sciences 11 oktober 2022
|

Bent u benieuwd naar de brede welvaart in uw gemeente en wijk? Ontbreekt het nog aan cijfers om de huidige situatie in uw gemeente te schetsen als het gaat over wonen, werken, leven en de leefomgeving in uw regio? Dan kan ons dashboard 'Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten' van grote meerwaarde zijn. Het dashboard geeft u de informatie over de sociale, fysieke en economische omgeving van de gemeente en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek over ambities, doelen en prioriteiten. 

Brede welvaart gaat over alles wat mensen van waarde vinden. Voorheen werd vaak gekeken naar economische groei om de welvaart in een regio te duiden. Het welzijn van inwoners wordt echter ook bepaald door andere zaken, zoals hun (ervaren) gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, mobiliteit, het milieu en de werk-privébalans. Deze bredere kijk op welvaart wordt ‘brede welvaart’ genoemd. 

Ons dashboard biedt inzicht in de brede welvaart van de gemeente, geeft definities en benchmarks en serveert wijkcijfers voor diepere inzichten. Ons doel is om de gebruiker in korte tijd in staat te stellen om een beeld te krijgen van de brede welvaart in de gemeente. Dit doen wij met 44 indicatoren die grotendeels zijn geïnspireerd op de regionale monitor brede welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS laat zien hoe Zeeland er voor staat ten opzichte van de rest van Nederland en welke trends waarneembaar zijn. Wij bieden met met ons dashboard de kwantitatieve, cijfermatige verdieping en verbreding voor de gemeente.

Wil je zicht krijgen op de brede welvaart in de gemeente? Ga dan snel naar het dashboard 'Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten'