Terug naar het overzicht Samenvatting
Samenvatting
De leden van Panel Zeeland zijn zich bewust van risico’s van zeespiegelstijging, maar het merendeel ziet dit niet als grote bedreiging voor de directe woonomgeving. Men ziet het nut van dijkversterking, maar de betalingsbereidheid hiervoor is verdeeld. Bij een verbreding van de zeedijken zijn inwoners eerder bereid om recreatie- of landbouwgrond op te offeren dan natuur of cultuurhistorie.

Bescherming van Zeeland tegen water

01 maart 2023
|

Bescherming van Zeeland tegen water